#
Toronto, Canada time: 11:05
09122167780
ساعت به وقت تهران: 19:35

image
سرمایه گذاری

زمان اعلام نتیجه : حداقل 2 سال | زبان : نیاز ندارد | شرط سنی : ندارد

بیشتر
image
هنرمندان و ورزشکاران

زمان اعلام نتیجه : 1 تا 2 سال | زبان : نیاز ندارد | شرط سنی : امتیاز دارد

بیشتر
image
خرید کسب و کار

زمان اعلام نتیجه : حداقل 6 ماه زبان : آیلتس 4 به بالا | شرط سنی : 55 سال یا کمتر

بیشتر
image
استارت آپ

زمان اعلام نتیجه : حداقل 1 سال | زبان : آیلتس 5 به بالا | شرط سنی : کمتر از 55 سال

بیشتر
image
کارآفرینان

زمان اعلام نتیجه : حداق 6 ماه | زبان : آیلتس 5 به بالا | شرط سنی : وابستگی کم به سن متقاضی

بیشتر
image
ویزای تحصیلی

فرم های درخواست ویزای دانشجویی | مدارک مربوط به تحصیل در کانادا

بیشتر
image
اقامت از طریق روش های فدرال

بیشتر
image
اقامت از طریق روش های استانی

بیشتر
image
ویزای توریستی

بیشتر