#
Toronto, Canada time: 09:50
09122167780
ساعت به وقت تهران: 18:20
 

ویزای کار از طریق خرید بیزنس در کانادا و دریافت اقامت کانادا از این مسیر

با خرید بیزنس در کانادا میتوانید برای خود و همسرتان به عنوان Owner/Operator ویزای کار دریافت کنید و برای فرزندان ویزای تحصیلی. با داشتن ویزای کار تحصیل فرزندان رایگان خواهد بود.

در حالت عادی برای دریافت ویزای کار معمولا یک کارفرمای کانادایی وجود دارد که تمایل به استخدام فردی از خارج از کانادا داشته باشد. به این منظور کارفرما بایستی ابتدا مجوز لازم را از دولت گرفته باشد. این مجوز به طور کلی در صورتی صادر میشود که کارفرما اثبات کند که استخدام فرد خارجی تاثیر منفی روی بازار کار کانادا ایجاد نمیکند. به این مجوز اصطلاحا LMIA گفته میشود.

برای دریافت LMIA کارفرما بایستی برای استخدام فرد یا افراد مورد نظر آگهی کند و به این صورت تلاش خود را برای استخدام یک فرد کانادایی را اثبات کند. نوع دیگری از LMIA وجود دارد که نیاز به آگهی ندارد و این در حالتی است که کارفرما و صاحب بیزنس برای خودش این درخواست را بدهد که به آن Owner/Operator LMIA گفته میشود.

برای اینکه یک فرد خارحی به عنوان Owner/Operator شناخته شود باید ثابت کند:

    که مالکیت کل بیزنس و یا حداقل بیش از 50 درصد آن را دارا میباشد
    که اقامت موقت او (با ویزای کاری) باعث ایجاد موقعیتهای شغلی برای افراد کانادایی خواهد شد و یا باعث انتقال دانش و مهارتهای شغلی میشود
    که در موقعیت مدیریتی قرار داشته باشد که امکان عزل از طرف مدیریت بالاتر وجود نداشته باشد.

برای این نوع LMIA آگهی استخدام لازم نیست بلکه لازم است که فرد خارجی در کانادا بیزنسی داشته باشد و مالکیت بیش از 50% آن را دارا باشد. علاوه بر این بایستی شرایط زیر وجود داشته باشد:

    حداقل مبلغ خرید بیزنس 150 هزار دلار (ترجیحا)
    داشتن یک بیزنس پلن (طرح توجیهی بیزنس یا طرح توسعه بیزنس) مناسب
    داشتن مدیریت بیزنس به صورت اجرایی و فعال (بیزنسهایی که به صورت سرمایه گذاری غیر فعال هستند مورد قبول نمیباشند)
    داشتن سوابق کاری مدیریتی مرتبط
    استخدام حداقل 2 نفر برای یک سال اول بر اساس بیزنس پلن

هرچند برای دریافت ویزای کار از طریق ثبت یا خرید بیزنس در کانادا داشتن LMIA ضروری نیست، ولی اقدام برای ویزای کار بدون LMIA به هیج وجه توصیه نمیشود. دو دلیل عمده برای این امر وجود دارد:

    افزایش شانس قبولی ویزای کاری – به این دلیل که در پروسه LMIA کیفیت و درستی کار و بیزنس پلن به صورت دقیق بررسی میشود و آفیسر برای صدور ویزا تا حد زیادی به نتیجه مثبت LMIA رجوع میکند
    هموار شدن مسیر مهاجرت و اقامت دائم. داشتن یک ویزای کاری به همراه LMIA به معنی اضافه شدن 200 امتیاز به امتیازات فرد در سیستم Express Entry مباشد. معمولا کسانی که از این طریق وارد کانادا میشوند با دریافت این امتیاز، واجد شرایط برای اقامت دائم کانادا خواهند بود.

مراحل انجام کار

    درخواست ویزای ویزیتور و ورود به کانادا
    خرید بیزنس و انجام مراحل ثبت و دریافت مجوزهای لازم (البته خرید بیزنس بصورت غیر حضوری نیز امکان پذیر است)
    اقدام برای LMIA (معمولا 2 ساله صادر میشود)
    اقدام برای ویزای کار (معمولا 2 ساله صادر میشود)
    شروع بیزنس در کانادا
    اقدام برای اقامت دائم کانادا از طریق سیستم Express Entry