#
Toronto, Canada time: 11:09
09122167780
ساعت به وقت تهران: 19:39

گروه رهپاد با همکاری مجله دنیای ورزش تورنتو افتخار دارد که میزبانی آقای کریم باقری ملی پوش کشور عزیزمان را در شهر تورنتو داشته باشد.
از دوستان علاقه مند دعوت میشود که با حضور خود در روز یکشنبه ایشان را حمایت نمایند.
لطفا برای نحوه دریافت بلیط با ما تماس حاصل نمایید.
 

این تجلیل همراه با بازی دوستانه تیم کریم باقری عزیز و پیشکسوتان مقیم امریکا برگزار گردید.

 


تاریخ انتشار خبر: 1398/03/27 15:32