#
Toronto, Canada time: 18:53
09122167780
ساعت به وقت تهران: 03:23

فرم ها - همکاری با رهپاد

طرح ها و ایده ها جهت همکاری

در صورتیکه ایده ای برای همکاری با ما دارید می توانید ضمن درج مشخصات خود در فرم ذیل و ذکر ایده خود در بخش توضیحات، آن را به صورت جامع و در قالب عملی برای ما شرح داده و پس ازاعمال ارزیابی های لازم و در صورت امکان پیاده سازی طرح پیشنهادیتان، با شما تماس خواهیم گرفت.

کد امنیتی : *